Het buurthuis staat in de weg.
Er zijn nieuwbouwplannen voor een wijk achter het huidige buurthuis.
Dat betekent dat het huidige gebouw zal worden gesloopt en dat er een nieuw buurthuis in de plaats zal gaan komen.

Het ontwerpproces van het nieuwe buurthuis was een avontuur waarbij ik niet alleen gefocust heb op functionaliteit, maar ook op het inzetten van social design principes om een inclusieve en fijne ruimte voor iedereen te creëren.

Om te beginnen heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften en de wensen van de leden van het buurthuis. Dit was een cruciale stap, omdat ik wil dat het buurthuis een plek zou zijn die echt relevant en zinvol is voor de mensen die het gaan gebruiken.

Met deze informatie ben ik aan de slag gegaan met het ontwerp.

Het is een buurthuis voor en door de vereniging.

Artist statement
Als ontwerper streef ik ernaar om de wereld om mij heen positief te beïnvloeden door middel van mijn creatieve en empathische benadering. Ik ben ervan overtuigd dat design een krachtig middel is voor sociale veranderingen en het creëren van inclusieve en duurzame oplossingen.

Ik geloof in de kracht van ontwerp als communicatiemiddel dat deuren opent naar nieuwe perspectieven en inzichten. Mijn werk draait om het luisteren naar de behoeften en verhalen van mensen, en deze om te zetten in tastbare en betekenisvolle ontwerpoplossingen.

Ik zie mijn rol als ontwerper als een mogelijk maker, een bruggenbouwer tussen verschillende belanghebbenden. Door middel van participatie-ontwerpproces en co-creatie wil ik ruimte bieden aan alle stemmen en perspectieven, zodat de ontwerpen aansluiten voor wie ze bedoeld zijn.

Ik wil de kracht van ontwerp benutten om bruggen te slaan, bewustzijn te vergroten en een positieve impact te hebben op individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Bekijk hier onder mijn verslag met onderzoek en uitwerking van het ontwerp van mijn afstudeerproject In De Weg.

https://exposure.hku.nl/p/in-de-weg-1